Unika skydd

Dermatuff skydd är helt unika på marknaden och är godkända som ett medicinskt tekniskt hjälpmedel nivå 1 i England. 


  • Svårläkta sår

    Bensår är en folksjukdom. 2% av befolkningen kommer någon gång att få ett bensår, och varje år drabbas ca 50 000 personer. Kostnaderna för ett oläkt bensår varierar mellan 25-50 000 kr per år. För Sveriges del kostar bensårsvården flera miljarder per år, och då är patientens eget lidande inte inräknat.


    Mycket finns att vinna på en effektiv och enhetlig sårbehandling. Detta sörmländska fot- och bensårsprogram är resultatet av ett arbete som utfördes under 2003 av sårintresserade från primärvård och specialistkliniker.


    Källa: Landstinget Sörmland. Läkemedelskommittén 2013


Vill du köpa ett förebyggande skydd från Dermatuff

GÖR EN BESTÄLLNING IDAG